Behangen met Zelfklevend fotobehang

Montagerichtlijnen voor het aanbrengen van zelfklevend fotobehang

Voorbereiding van ondergrond:
Voordat u begint met het aanbrengen van het behang moeten de wanden schoon en droog zijn. Alle oneffenheden en gaten dienen te worden gevuld en glad gemaakt. Ook dienen alle plinten, spijkers evenals schakelaars en stopcontacten te worden verwijderd.

Benodigde gereedschappen:
- mesje
- rakel
Het wordt aangeraden om het fotobehang met 2 personen aan te brengen.

Montage
Het fotobehang dient te worden uitgerold en op een schoon en droog oppervlak te worden gelegd, met de bedrukte zijde naar boven.

In geval van foto op behang dat bestaat uit meerdere banen (stroken) dienen alle delen van het behang te worden uitgerold en dient te worden gecontroleerd of de print geen fabricagefouten bevat (zoals verkleuring, vervorming, verschil in de maat of het gewicht van de afzonderlijke elementen, of inconsistenties bij de aansluitingen van het grafische motief).

Montage

Let op! Elke baan heeft 8mm overlap. De banen tegen de muur waar de overlapping is op elkaar afstemmen. Voor een zuivere naadvorming moet een dubbelenaad worden gelegd.

Wanneer behang precies naast elkaar wordt gelegd, klopt het patroon niet.

1. Het fotobehang dient altijd vanaf het raam of beginnend aan de linkerzijde te worden aangebracht, met inachtneming van de volgorde van de afzonderlijke elementen van het fotobehang. Indien het fotobehang wordt aangebracht op verticale oppervlakken, wordt het aangeraden om boven te beginnen. Indien het fotobehang wordt aangebracht op een plat, horizontaal oppervlak, maakt het niet uit waar u begint met het aanbrengen van het behang.

2. Zodra de ondergrond is voorbereid, dienen voorzichtig met een potlood verticale hulplijnen te worden getekend op de plek waar de rand van het fotobehang moet komen. Gebruik hiervoor een schietlood of een waterpas.

3. Trek 20-50cm van het fotobehang los en rol het rugpapier eronder.

4. Breng de folie aan op de ondergrond, terwijl één persoon met de viltrakel het gelijmde oppervlak gladstrijkt door de luchtbelletjes onder het folie weg te drukken naar de zijkant, en de andere persoon de hele baan straktrekt en het rugpapier steeds eronder oprolt.

5. De volgende banen (indien het fotobehang bestaat uit meerdere elementen) dienen op dezelfde manier te worden aangebracht en zorg ervoor dat de banen goed worden geplakt, zodat het patroon aansluit.LET OP: Geheel afhankelijk van de print, de volgende baan overlappend aanbrengen. Alle randen worden professioneel gesneden en dienen 8 mm te overlappen. Dit betekent dat elk volgend stuk behang 8 mm over het eerder aangebrachte stuk komt. Wanneer behang precies naast elkaar wordt gelegd, klopt het patroon niet.