Hoe plaats ik fotoStickers?

Montagerichtlijnen voor het aanbrengen van FotoStickers

Voorbereiding van ondergrond:
Voordat u begint met het aanbrengen van het behang moeten de wanden schoon en droog zijn. Alle oneffenheden en gaten dienen te worden gevuld en glad gemaakt. Ook dienen alle plinten, spijkers evenals schakelaars en stopcontacten te worden verwijderd.

Benodigde gereedschappen:
- mesje
- viltrakel
- sproeier met water
- wasbenzine
Het wordt aangeraden om de FotoSticker met 2 personen aan te brengen.

Montage
de FotoSticker dient te worden uitgerold en op een schoon en droog oppervlak te worden gelegd, met de bedrukte zijde naar boven.

In geval van FotoSticker dat bestaat uit meerdere banen (stroken) dienen alle delen van het behang te worden uitgerold en dient te worden gecontroleerd of de print geen fabricagefouten bevat (zoals verkleuring, vervorming, verschil in de maat of het gewicht van de afzonderlijke elementen, of inconsistenties bij de aansluitingen van het grafische motief).

1. Montage zonder water (voor materialen zoals: gipskartonplaten, pleisterwerk, beton, e.d.)

1. Let op! Montage zonder water is alleen mogelijk op oppervlakken zoals: gipskartonplaten, pleisterwerk, beton, wanden en overal waar geen water gebruikt mag worden.

2. de FotoSticker dient altijd vanaf het raam of beginnend aan de linkerzijde te worden aangebracht, met inachtneming van de volgorde van de afzonderlijke elementen van de FotoSticker. Indien de FotoSticker wordt aangebracht op verticale oppervlakken, wordt het aangeraden om boven te beginnen. Indien de FotoSticker wordt aangebracht op een plat, horizontaal oppervlak, maakt het niet uit waar u begint met het aanbrengen van het behang.

3. Zodra de ondergrond is voorbereid, dienen voorzichtig met een potlood verticale hulplijnen te worden getekend op de plek waar de rand van de FotoSticker moet komen. Gebruik hiervoor een schietlood of een waterpas.

4. Trek 20-50cm van de FotoSticker los en rol het rugpapier eronder. LET OP! DE ONDERGROND NIET MET WATER NATSPUITEN

5. Breng de folie aan op de ondergrond, terwijl één persoon met de viltrakel het gelijmde oppervlak gladstrijkt door de luchtbelletjes onder het folie weg te drukken naar de zijkant, en de andere persoon de hele baan straktrekt en het rugpapier steeds eronder oprolt.

6. De volgende banen (indien de FotoSticker bestaat uit meerdere elementen) dienen op dezelfde manier te worden aangebracht en zorg ervoor dat de banen goed tegen elkaar worden geplakt, rand tegen rand, zodat het patroon aansluit.

2. Montage met water (voor materialen zoals: glas, hout, metaal, e.d.)

1. Let op! Montage met water is alleen mogelijk op oppervlakken zoals: glas, metaal, hout, in andere woorden, meubelen, ramen, koelkasten, plastic afwerkingen, enz.

2. de FotoSticker dient altijd vanaf het raam of beginnend aan de linkerzijde te worden aangebracht, met inachtneming van de volgorde van de afzonderlijke elementen van de FotoSticker. Indien de FotoSticker wordt aangebracht op verticale oppervlakken, wordt het aangeraden om boven te beginnen. Indien de FotoSticker wordt aangebracht op een plat, horizontaal oppervlak, maakt het niet uit waar u begint met het aanbrengen van het behang.

3. Zodra de ondergrond is voorbereid, dienen voorzichtig met een potlood verticale hulplijnen te worden getekend op de plek waar de rand van de FotoSticker moet komen. Gebruik hiervoor een schietlood of een waterpas.

4. Trek 20-50cm van de FotoSticker los en rol het rugpapier eronder. Spuit water op de folie aan de kant met de lijm en ook op het beginstuk van de ondergrond waar de FotoSticker zal worden aangebracht.

5. Breng de folie aan op de ondergrond, terwijl één persoon met de viltrakel het gelijmde oppervlak gladstrijkt door de waterbelletjes onder het folie weg te drukken naar de zijkant, en de andere persoon de hele baan straktrekt en het rugpapier steeds eronder oprolt. Elke keer als een deel van het rugpapier wordt losgetrokken, dient zowel de FotoSticker als de ondergrond waar het behang wordt aangebracht nat te worden gespoten.

6. De volgende banen (indien de FotoSticker bestaat uit meerdere elementen) dienen op dezelfde manier te worden aangebracht en zorg ervoor dat de banen goed tegen elkaar worden geplakt, rand tegen rand, zodat het patroon aansluit.

Indien u de bovenstaande instructies opvolgt, vermindert u het risico dat er luchtbellen onder de FotoSticker blijven zitten. Als er toch sprake is van luchtbelletjes kunt u die verwijderen door op het belletje met een dunne naald een gaatje te prikken en dan wegwrijven met een viltrakel.